החל מהמנוי הראשון!

29.9 ₪ לחודש

המחיר לכל מנוי, למשך שנה

תשלום חודשי קבוע

39.9 ₪ לחודש

5000 דקות ו-5000 SMS

50GB גלישה

50 דקות לחו”ל ליעדים נייחים

5000 דקות ו-5000 SMS

60GB גלישה

350 דקות לחו”ל ליעדים נייחים וניידים
 SIM חינם
 SIM חינם
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 50GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 50GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-39.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 60GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 60GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-49.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי

לקוחות חדשים – רוצים להצטרף ל-012 ולהתחיל לחסוך? השאירו פרטים

לקוחות קיימים ב012 או פרטנר – למידע ולעדכון תוכניות במהירות ובקלות לחצו כאן

החל מהמנוי הראשון

29.9 ₪ לחודש

תשלום חודשי קבוע

39.9 ₪ לחודש

5000 דקות ו-5000 SMS

50GB גלישה

5000 דקות ו-5000 SMS

60GB גלישה

350 דקות שיחה לחו”ל
ל42 מדינות גם לנייחים וגם לניידים

 SIM חינם
 SIM חינם
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 50GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 50GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-39.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 60GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 60GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-49.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי

לקוחות חדשים – רוצים להצטרף ל-012 ולהתחיל לחסוך? השאירו פרטים

לקוחות קיימים ב012 או פרטנר – למידע ולעדכון תוכניות במהירות ובקלות לחצו כאן

לקוחות חדשים – רוצים להצטרף ל-012 ולהתחיל לחסוך? השאירו פרטים

לקוחות קיימים ב012 או פרטנר – למידע ולעדכון תוכניות במהירות ובקלות לחצו כאן

החל מהמנוי הראשון!

29.9 ₪ לחודש

5000 דקות ו-5000 SMS

50GB גלישה

50 דקות לחו”ל ליעדים נייחים
 SIM חינם
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 50GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 50GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-39.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי

תשלום חודשי קבוע

39.9 ₪ לחודש

5000 דקות ו-5000 SMS

60GB גלישה

350 דקות לחו”ל ליעדים נייחים וניידים

 SIM חינם
 • תאריך כניסת התכנית לתוקף – מרגע הפעלת כרטיס סים. לקוחות קיימים בעת ביצוע החלפת תכנית, תוך יום עסקים.
 • שיחות בישראל – 0 אג’ לדקת שיחה, עד 5000 דקות זמן אוויר בחודש. 49 אג’ תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות. משך זמן מרבי לשיחה – 120 דקות.
 • הודעות MMS בישראל – 60 אג’ להודעה.
 • גלישה סלולרית – 60GB כלול במחיר התכנית, כאשר תנצל את חבילת הגלישה בנפח של 60GB, תעודכן עבורך אוטומטית, תוספת נפח גלישה של 3GB בעלות 10 ₪. במידה שתנוצל במלואה, לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורך חבילה נוספת בנפח של 3GB בעלות 10 ₪. לאחר ניצול תוספת זו תחול האטת קצב. באפשרותך להחליף בכל עת, לחבילת גלישה אשר בסיום ניצול הנפח שלה יואט קצב הגלישה עד למועד החיוב הבא- יש לעדכן את הנציג.
 • משך שיחה מירבי – בארץ/ בחו”ל – 120 דקות ולאחריו תנותק השיחה
 • דמי חיבור (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • דמי כרטיס חכם (לקוחות חדשים) – ללא עלות
 • לאחר 12 חודשים המחיר יתעדכן ל-49.9 ש”ח לחודש, לכל מנוי

לקוחות חדשים – רוצים להצטרף ל-012 ולהתחיל לחסוך? השאירו פרטים

לקוחות קיימים ב012 או פרטנר – למידע ולעדכון תוכניות במהירות ובקלות לחצו כאן